TNTT

Vietnamese Eucharistic Youth Movement (Grades K–12)

Click to register!

Follow us on Instagram!

Faith Formation registration is now closed. To sign your child up for Faith Formation programs for the 2023-24 year, please contact Jackie Shirley, Steward for Faith Formation directly at jshirley@saintmichaelparish.org.

TNTT aims to teach Vietnamese youth 5 yrs. – 12th grade to be virtuous people and good Christians. The objectives are to promote prayers for the Holy Father, devotion to the Eucharist, to honor Mary as a model for discipleship, and to support the missionary efforts of the Church through prayer, sacraments, service and sacrifice.

For more information, contact Thuy Nguyen, Emmanuel Chapter President at tntt_lead@saintmichaelparish.org

Mục đích của Đoàn TNTT Emmanuel Là đào luyện thanh thiếu niên Việt Nam từ 5 tuổi đến lớp 12, để trở thành những con người kiện toàn và những kitô hữu hoàn hảo. Những mục tiêu thúc đẩy những lời cầu nguyện lên Đức Chúa Cha, lòng sùng kính Thánh Thể và tôn kính Đức Maria như một khuôn mẫu cho việc đào tạo môn đệ và hỗ trợ các nỗ lực truyền giáo của giáo hội qua cầu nguyện, các bí tích, phục vụ và hy sinh

Thừa tác vụ tại Giáo Xứ St.Michael trong mùa thu này: Để bảo đảm sức khỏe và sự an toàn cho các em. Đoàn TNTT Emmanuel sẽ cung cấp các tùy chọn trực tuyến sử dụng Zoom làm nên tảng tập hợp cho trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. Thỉnh thoảng có thể có một cuộc tụ họp nhóm nhỏ cá nhân trực tiếp cho các em lớp lớn. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp tài liệu trực tuyến cho phụ huynh có các em từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 12.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với Thủy Nguyễn là đoàn trưởng đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Emmanuel qua email: tntt_lead@saintmichaelparish.org