TNTT

Click to register!

Follow us on Instagram!

TNTT aims to teach Vietnamese youth 5 yrs. – 12th grade to be virtuous people and good Christians. The objectives are to promote prayers for the Holy Father, devotion to the Eucharist, to honor Mary as a model for discipleship, and to support the missionary efforts of the Church through prayer, sacraments, service and sacrifice.

Ministry at SMP this Fall: In order to ensure the health and safety of our youth, TNTT will be offering online options using Google Teams/Zoom as gathering platforms for middle school and high school. There may be occasional in-person small group gatherings for older students. We will also provide online materials for parents with youth in K – 12 grade.

Mark your calendars for September 27th because the first day of TNTT is right around the corner! We want to make sure that you are able to have an awesome time this year so please make sure to fill out the pre-registration form and officially register with SMP!

For more information, contact Thuy Nguyen, Emmanuel Chapter President at tntt_lead@saintmichaelparish.org

To register your child for TNTT, click here.

Mục đích của  Đoàn TNTT Emmanuel Là đào luyện thanh thiếu niên Việt Nam từ 5 tuổi đến lớp 12, để trở thành những con người kiện toàn và những kitô hữu hoàn hảo.  Những mục tiêu thúc đẩy những lời cầu nguyện lên Đức Chúa Cha, lòng sùng kính Thánh Thể và tôn kính Đức Maria như một khuôn mẫu cho việc đào tạo môn đệ và hỗ trợ các nỗ lực truyền giáo của giáo hội qua cầu nguyện, các bí tích, phục vụ và hy sinh

Thừa tác vụ tại Giáo Xứ St.Michael trong mùa thu này:  Để bảo đảm sức khỏe và sự an toàn cho các em.  Đoàn TNTT Emmanuel sẽ cung cấp các tùy chọn trực tuyến sử dụng Zoom làm nên tảng tập hợp cho trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.  Thỉnh thoảng có thể có một cuộc tụ họp nhóm nhỏ cá nhân trực tiếp cho các em lớp lớn.  Chúng tôi cũng sẽ cung cấp tài liệu trực tuyến cho phụ huynh có các em từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 12.

Ngày 27/9, sắp sửa đến gần, xin hãy Hãy đánh dấu trên lịch của bạn, vì đó là ngày sinh hoạt đầu tiên của Đoàn TNTT Emmanuel.  Chúng tôi muốn chắc chắn rằng quý phụ huynh có thể có được khoảng thời gian tuyệt vời trong năm nay Vì vậy xin hãy điền vào mẫu đơn và ghi danh chính thức với Giáo Xứ St. Michael.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với Thủy Nguyễn là đoàn trưởng đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Emmanuel qua email:   tntt_lead@saintmichaelparish.org

CONTACT

Downtown
1208 11th Ave. SE
Olympia, WA 98501

Westside
1835 Overhulse Rd. NW
Olympia, WA 98502

(360) 754-4667

office@saintmichaelparish.org

GET OUR APP!

Google Play link
App Store link